Projekat "EkoPatrola"

UDRUŽENJE ''PIZZLY''
''Eko patrola''


"Eko patrola"

Dječija predstava namijenjena osnovcima od 1-4 razreda

Edukacija


Vannastavna aktivnost namijenjena osnovcima od 5-9 razreda

Kviz


Šta smo naučili o očuvanju okoliša, i kako da prepoznamo šta je ekološki problem

Web


Komunicirajte sa nama i rješimo ekološke probleme zajedno

Potreba/problem u lokalnoj zajednici:

Integriralna Strategiji razvoja Općine Novi Grad do 2023. godine navodi neodgovoran odnos stanovništva prema svim komponentama okoliša (zrak, voda i zemljište) kao Jedan od većih problema zaštite okoliša. Problem Općine Novi Grad je velika količina otpada u prostoru i štete nastale nesavjesnim i huliganskim ponašanjem, što govori o niskom nivou ekološke svijesti.

Razlozi i značaj projekta za lokalnu zajednicu:

Zeleni akcioni plan Kantona Sarajevo za period 2021. - 2031. godina, kao i Strategija razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2021-2027, navodi neodgovoran odnos stanovništva prema svim komponentama okoliša (zrak, voda i zemljište) kao jedan od većih problema zaštite okoliša. Problem Kantona Sarajevo je velika količina otpada u prostoru i štete nastale nesavjesnim i huliganskim ponašanjem, što govori o niskom nivou ekološke svijesti i nedovoljnoj edukaciji građana o značaju zaštite okoliša. Kao strateški ciljevi ovih dokumenat navodi se ''Edukacija, jačanje kapaciteta'', odnosno ''Unaprijeđenje kvaliteta okoliša i podršku efikasnoj komunalnoj infrastrukturi u funkciji održivog razvoja i podizanja kvaliteta života stanovnika općine Novi Grad''.

Cilj i svrha projekta:

Sveukupni cilj projekta EKO PATROLA je unaprijediti direktnu zaštitu prirode i zelenih površina na području Općine Novi Grad, putem edukacije i razvijanje svijesti o problematici okoliša, s ciljem usvajanja okolišno održivih obrazaca djelovanja.
Svrha Projekta je da unaprijedi direktnu zaštitu prirode i zelenih površina na području Općine Novo Sarajevo, putem edukacije građana i razvoja mehanizma otkrivanja i pravovremenog informisanja nadležnih Institucija o uništavanju i prljanju okoliša.

Ciljna grupa i rodna zastupljenost unutar te grupe:

Ciljna grupa projekta EKO PATROLA je kompleksna jer putem snage porodice želi da dopre do svih građana. Djeca i roditelji iz lokalnih zajednica 12 osnovnih škola sa područja općine Novo Sarajevo čine bazu proaktivnog djelovanja zaštite okoliša u svojoj lokalnoj zajednici. Svojim ponašanjem daju pozitivan primjer svim građanima.
Projekt EKO PATROLA zagovara ravnopravnost svih učesnika, djece i odraslih, bez obzira na rodnu pripadnost i mentalne-fizičke-materijalne predispozicije! EKO PATROLA pruža jednake mogućnosti za svakog bez obzira na porijeklo, mogućnosti ili izražena interesovanja. Planirano je ravnopravno učešće svih građana, prije svega djece, jednakog broja dječaka i djevojčica, javnih-privatnih-paralelnih specijalnih škola.

Projekat

U skladu sa konceptom Smart City, djeca i mladi su senzori za zaštitu okoliša. Na području Dobrinje egzistira 10 obrazovnih institucija (dvije gimnazije, četiri osnovne škole, tri vrtića i jedno udruženje za podršku osoba sa intelektualnim teškoćama) koje u prostoru predstavljaju centre lokalnih zajednica oko kojih se dešavaju štetni događaji po okoliš. Kad se uzme u obzir dnevna rutina djece, mladih i roditelja, dobijamo mrežu senzora koji prikupljaju informacije o okolišu unutar šire lokalne zajednice na području Kantona Sarajevo.

Članstvo u EKO PATROLI je otvoreno za sve građane, a prije svega za djecu i mlade, čime se identifikuju porodice razvijene ekološke svijesti koje su osnov uspješnosti Projekta. Djeca i mladi će proći odvojene obuke, prilagođene školskom uzrastu. Djeca će kroz obuku naučiti da prepoznaju uništavanje i prljanje okoliša, te da o tome komuniciraju, prije svega, sa roditeljima i EKO PATROLOM (originalna on line platforma koju opslužuju članovi Udruženja koji će zaprimljene informacije procesuirati i prosljeđivati nadležnim Institucijama). Mladi će naučiti šta su štetne i zabranjene radnje u okolišu u skladu sa Zakonom, kako bi podržali djecu i dali vlastiti primjer.

Dakle, da bi EKO PATROLA funkcionisala udruženje će koristiti on-line platformu (internet stranica, android aplikacija za prijavu štetnih i zabranjenih radnji na zelenim površinama, veza sa YouTube, Instagram i Facebook servisima) koja služi za komunikaciju, sabiranje i prezentovanje rezultata, popularizaciju ekološke svijesti i ekološkog morala građana. Na ovaj način će djeca, mladi i roditelji, imati priliku da komuniciraju sa ekološkim stručnjacima, s ciljem pomoći u razvoju ideja i zajedničkom djelovanju. Udruzenje Pizzly će putem platforme prezentovati originalne i zanimljive edukativne ekološke sadržaje. On line platforma omogućuje trajanje Projekta i nakon formalnog završetka Projekta.

Kako se Projekt zalaže za popularizaciju ekološke svijesti i ekološkog morala građana, po završenoj obuci biće organizovan TV Kviz sa ciljem širenja znanja i promocije ideje proaktivnog ekološkog djelovanja. TV Kviz će biti takmičarskog karaktera između učenika dvije gimnazije. Pobjednicima TV Kviza će biti uručena prigodna nagrada. Predstava poziv mališanima da pristupe EKO PATROLI i polože svjetsku Ekološku zakletvu. Predstava je o svakodnevnim ekološkim problemima na Zemlji, o čistoći, o zdravlju, o ispravnom načinu života, odrastanju i druženju, o zdravoj hrani, o ljubavi prema familiji, prema prijateljima, o poštovanju prema zajednici u kojoj se živi, o čuvanju običaja i tradicije, o potrebi za učenjem i za poštenim radom.